Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Zasady doboru sprzętu georadarowego do bezinwazyjnej lokalizacji wodociągów. Wykrywanie i lokalizacja sieci wodociągowej jest wyzwaniem dla każdej firmy specjalizującej się w wykrywaniu georadarem i lokalizatorem indukcyjnym. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów...