Pomiary rezystywności

Pomiary rezystywności gruntu to określenie właściwości elektrycznych gruntów w zakresie ich przewodności elektrycznej. Dla uziomów roboczych jak również i ochronnych parametr rezystywności gruntu jest parametrem bardzo istotnym, ponieważ decyduje on o wielkości rezystancji uziemień. Dlatego konieczne jest aby na etapie realizacji projektów energetycznych wykonać pomiar rezystywności gruntu w miejscach przyszłych projektowanych uziomów. Znajomość rezystywności gruntu w miejscu projektowania uziomu jest istotnym parametrem na podstawie którego projektant dobiera wielkość i rozległość uziomu w celu uzyskania określonej wartości rezystancji uziemienia.
W celu określenia rezystywności gruntu wykonujemy pomiary nowoczesnym miernikiem Sonel MRU-200.

Metoda polega ona na użyciu czterech elektrod będących na wyposażeniu miernika, z których dwie są elektrodami prądowymi, a dwie elektrodami napięciowymi. Po wbiciu elektrod we właściwej konfiguracji i podłączeniu ich do miernika, automatycznie uzyskujemy wartość rezystywności w danym miejscu po uruchomieniu na mierniku przycisku pomiar.
Metoda przy użyciu miernika MRU-200 jest bardzo skuteczna ponieważ miernik w czasie pomiaru wyzwala bardzo wysoki impuls prądowy o wartości sięgającej 200 mA. Tak wysoka wartość prądu umożliwia pomiar rezystywności gruntów w miejscach suchych i piaskach gdzie oporność jest wysoka.

 

Rate this page