Przykład lokalizacji gazociągu w pobliżu projektowanej lini