Wykorzystujemy wiele zintegrowanych metod aby dostarczać jak najlepsze wyniki dla naszych klientów.

Wykrywacz instalacji podziemnych

jest podstawowym i najefektywniejszym urządzeniem do lokalizacji urządzeń podziemnych. System Leica Ultra advanced dysponuje wieloma funkcjami pozwalającymi wykrywać kable i rury, które są bardzo ważne do zlokalizowania podczas projektowania i na etapie budowy czy odbiorów.

Lokalizacja kabli, metoda pasywna

Pierwszy elementem jest rozpoznanie przewodów elektrycznych pod napięciem. Każda sieć elektroenergetyczna emituje fale o częstotliwości 50 Hz. Detektorem leica ultra jesteśmy w stanie zlokalizować dokładnie kabel i wskazać jego głębokość.

Lokalizator kabli w ziemi
Lokalizacja uszkodzeń rur

Lokalizacja kabli oraz rur metalowych, metoda aktywna

W przypadku gdy mamy do czynienia z kablami pod napięciem lub nie podpięte do sieci możemy sięgnąć po narzędzie aktywne, indukcyjne. System do wykrywania sieci Leica Ultra advanced wyposażony jest w generator sygnału, który umożliwia indukcyjne wzbudzenie sygnału w kablu, metalowej rurze, przewodzie lokalizacyjnym. Możemy wyindukować sygnał na kilka sposobów:

  • Bezpośrednio wpinamy się do kabla, pod warunkiem, że nie jest pod napięciem. Można się wpiąć bezpośrednio do sieci niskiego napięcia za pomocą specjalnej przystawki do generatora Ultra.
  • Bezpośrednio do metalowej rury używając specjalnej opcji generowania sygnału o dużej mocy 12W.
  • Zakładajmy specjalną obejmę na kabel bądź dowolny przewód
  • Indukujemy sygnał do kabla pod ziemią bezpośrednio z generatora. Generator posiada funkcję emitowania sygnału i indukowania go w kablu pod nim. Generator należy wtedy umiejscowić równolegle do kierunku kabla.
Jak działa wykrywacz przewodów w ziemi
Wykrywanie przewodów sondą w ziemi
inspekcja i lokalizacja uszkodzeń rur

Lokalizacja i wykrywanie rur kanalizacyjnych, kolektorów, drenaży, PVC, PCV, PCW, ceramicznych do 12 metrów głębokości

Do wykrywania rur i obiektów niemetalicznych korzystamy z zaawansowanych sond aktywnych oraz georadarów marki Geoscanners AB oraz Leica Geosystems. Podstawą lokalizacji rur niemetalicznych do których mamy dostęp są sondy sygnałowe, które możemy umieścić w rurze, kolektorze itp. W przypadku gdy nie mamy dostępu do rury, lub prowadzimy wykrywanie instalacji podziemnych w miejscu o nieznanej infrastrukturze używamy metody georadarowej.

Przypadki lokalizacji za pomocą przewodu lokalizacyjnego lub sondy sygnałowej

  • Wciśnięcie do rury kabla lokalizacyjnego digitrace lub EZiROD. Kabel ten spełnia funkcję emitenta sygnału, który lokalizujemy an powierzchni i nanosimy na mapę.
  • Wciśnięcie do rury sondy mini (digimouse) lub maxi. Sonda wysyła sygnał punktowo, sygnał jest bardziej selektywny i nie indukuje się z innymi sieciami w obrębie poszukiwanej instalacji.
System Ultra advanced daje możliwość generowania sygnałów o różnych częstotliwościach od 260 Hz aż do 200 KHz w zależności od użytego pasma zwiększamy zasięg, dokładność i selektywność wykrywanej instalacji. Na długich odcinkach kablowych i rurowych można zwiększyć moc generatora. Całość systemu jest sprzężona bezprzewodowo i w odległości do kilkudziesięciu metrów jesteśmy w stanie zmieniać parametry generowanego sygnału z pozycji lokalizatora.

Lokalizator Ultra jest w stanie lokalizować instalacje podziemne znajdujące się pod innymi obiektami naziemnymi np budynkami. Dzięki zastosowanej technologii dwuantenowej lokalizator wskazuje wektor szukanego obiektu, dzięki temu możemy ustawić lokalizator pod kątem w kierunku instalacji pod budynkiem lokalizując go. System wskaże nam offset czyli odsunięcie od kabla i odległość do niego.

Dzięki powyższym metodom lokalizator jest potężnym narzędziem do lokalizacji elementów infrastruktury podziemnej.

Lokalizacja uszkodzeń kabli

Jedną z naszych specjalności jest wykrywanie uszkodzeń kabli. Realizujemy dwoma metodami dzięki różnicą potencjałów oraz metodzie reflektometrycznej. Do wykonania pomiarów stosujemy zaawansowany wykrywacz marki Leica, w  skład  którego wchodzi: generator sygnałów, wykrywacz i ramka do pomiaru różnicy potencjałów. Fundamentalną zaletą powyższej metody wykrywania awarii kabla jest fakt, że dzięki pozyskanym w trakcie pomiarów wynikom, istnieje możliwość identyfikacji dokładnego miejsca w terenie  doziemienia kabla. Nasze wieloletnie doświadczenie udowodniło skuteczność nasze metodyki pomiarów jej niezawodność.

Drugą stosowaną metodą wykrywania uszkodzeń jest metoda reflektometryczna. Dzięki generowanym impulsom z refletometru jesteśmy w stanie lokalizować przerwy w kablach i przewodach do długości kilku kilometrów. W trudnych przypadkach integrujemy metody aby skutecznie lokalizować awarię kabli.

Jak wygląda wykrywanie uszkodzeń kabli

Wykrywanie i lokalizacja za pomocą georadaru

Można uznać, że uzupełnieniem metody lokalizacyjnej wykrywaczem indykcyjnym jest georadar. Służy on do lokalizacji obiektów innych, których nie byliśmy zmapować lokalizatorem indukcyjnym. Mogą to być różnego rodzaju rury w szczególności PCW, PCV i inne niemetaliczne, do których nie mamy dostępu (nie możemy wsunąć sondy lub kabla). Mogą to być stare rury kanalizacyjne, gazowe bez przewodu lokalizacyjnego. W tym przypadku należy użyć georadaru, który jest w stanie wykryć obiekty niemetaliczne.

Georadar działa dokładnie na tej samej zasadzie co radar lotniczy, policyjny. Można użyć analogii do nietoperza i waleni morskich jednak one wysyłają fale akustyczne w odróżnieniu do georadaru. We wszystkich powyższych  przypadkach wykorzystane jest zjawisko odbicia fali od wykrywanych urządzeń podziemnych. Dzięki temu obliczany jest czas przejścia podwójnego fali z nadajnika do obiektu i dalej do odbiornika. Można przyjąć, że fala rozchodzi się w ziemi z prędkością średnią 0.1 m/ns. Znając czas, prędkość jesteśmy w stanie bardzo szybko policzyć głębokość obitego sygnału od obiektu podziemnego.

Jak wykrywane są uszkodzenia rur w ziemi
Georadar wysyła fale wgłąb badanego ośrodka i nasłuchuje odbitych fal, które powracają na powierzchnię. Dzięki temu, że georadarem wykonujemy serię pomiarów nad badanym obiektem wzdłuż prostej linii jesteśmy w stanie wykryć instalacje podziemne.

Warunkiem wykrycia instalacji podziemnej metodą falową, elektromagnetyczną jest aby obiekt, który chcemy zmapować miał różną przenikalność elektryczną od ośrodka otaczającego. W skrócie rzecz ujmując musi różnić się parametrem elektrycznym takim jak stała dielektryczna. Warunek ten jest spełniony w większości przypadków. Przykładem jest pusta rura w piasku, wypełniona rura medium w piasku, zbrojenie betonu, pustki inne, nieciągłości, pęknięcia a także ślady wykopów pod infrastrukturę.

Georadarem możemy lokalizować inne obiekty podziemne i antropogeniczne takie jak fundamenty, stare kanały, zbrojenie betonu. ten ostatni wymieniony element ma duże znaczenie w badania konstrukcji budowlanych.

Używanie wykrywacza kabli
Sprzęt i rozdzielczość

Posiadamy specjalistyczne georadary marki Geoscanners AB i Leica Geosystems. W zalezności od zastosowania wybieramy odpowiedni sprzęt do zadania. Georadary nie są urządzeniami uniwersalnymi. Do każdej lokalizacji i wykrywania instalacji podziemnych wybiera się odpowiednią antenę. Ciekawym i dostępnym rozwiązaniem jest Leica Geosystems z dwoma antenami 250 MHz i 700 MHz. Częstotliwość anten jest wyznacznikiem głębokości penetracji a także rozdzielczości pionowej. Wyższe częstotliwości są odpowiedzialne za wyższą rozdzielczość natomiast niższe za głębokość wykrywania rur i kabli. W skrócie można powiedzieć, że czym wyższa częstotliwość tym większa rozdzielczość ale płytsza lokalizacja natomiast czy niższa częstotliwość tym mniejsza rozdzielczość ale zasięg lokalizacyjny jest większy.

Mapowanie muru i fundamentu
Metodyka 2D i 3D

Metodyka badań georadarowych jest nauką dość obszerną. Specjalizujemy się w profesjonalnych badaniach i mapujemy z najwyższą  rozdzielczością. Powszechnie stosujemy metodykę 3D  w siatce prostokątnej. W zależności od potrzeb dopasowujemy rozdzielczość w postaci oczka siatki czasem jest to 5 metrów, czasem 1 metr a czasem wykonujemy wysokorozdzielcze zdjęcia 3D siatką profili co 0.3 metra. Po złożeniu profili i interpolacji jesteśmy w stanie mapować i lokalizować obiekty w przestrzeni 3D. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu do tematu lokalizacji nie interpretujemy danych w terenie (poza kilkoma wyjątkami). Wykonujemy badania w siatce na miejscu natomiast opracowanie wykonywane jest w naszym biurze przez geofizyka.

W szczególnych przypadkach wykonywane jest wykrywanie pojedynczej instalacji metodyką 2D. Obraz georadarowy interpretowany jest na bieżąco. Metodyka ta jest mało efektywna, wprowadza dużo błędu. Nie jesteśmy czasem efektywnie zinterpretować detali i szczegółów, które pojawią się po zaawansowanej filtracji i przetwarzaniu sygnałów pochodzących z wewnątrz badanej struktury.

Wykrywanie zbrojenia betonu

Bardzo istotnym elementem inżynierii budowlanej jest lokalizacja zbrojenia betonu. Dzięki metodom elektromagnetycznym i metodyce 3D jesteśmy w stanie mapować siatkę zbrojenia betonu. Co więcej oprócz dokładnego położenia w płaszczyźnie x,y jesteśmy dodatkowo w stanie wykryć głębokość.

Mapowanie zbrojenia w betonie
Lokalizacja zbrojenia
Dzięki wykorzystaniu zjawiska opóźnienia fali (mniejsza prędkość w środowisku wodnym) jesteśmy w stanie wykonać ocenę techniczną zbrojenia. Wskazać korozję, zawilgotnione strefy, pęknięcia betonu, laminację i inne defekty występujące w strukturach betonowych. Metoda georadarowa jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi do obrazowania zbrojenia i inspekcji konstrukcji betonowych. Badamy obiekty mostowe, drogowe, drogi startowe lotnisk, fundamenty i inne elementy infrastruktury budowlanej.
4/5 - (1 vote)