Skuteczne metody wykrywania lokalizacji uszkodzenia kabla

Do podstawowych uszkodzeń kabli układanych w ziemi należy zaliczyć doziemienie żył kabla w wyniku uszkodzenia izolacji oraz zwarcie żył czy ich przerwanie. Najczęściej spotykanym uszkodzeniem jest doziemienie żył kabla, które może powstać w wyniku prowadzonych w pobliżu kabla prac ziemnych lub w wyniku przemieszczenia poprzecznego utwardzonych struktur ziemi.

W zakresie poszukiwania miejsca uszkodzenia kabla stosujemy dwie metody:

  1. lokalizacja uszkodzenia kabla na podstawie poszukiwania różnicy potencjałów w ziemi,
  2. przy użyciu reflektometru

Wyszukiwanie uszkodzenia kabli dzięki różnicy potencjałów

Metoda różnicy potencjałów opiera się na poszukiwaniu miejsca uszkodzenia kabla, analizując przyrosty lub spadki potencjałów (analiza gradientu potencjałów w płaszczyźnie xy) wzdłuż trasy badanego kabla. W celu przeprowadzenia badań należy w pierwszej kolejności przeprowadzić badania polegające na zlokalizowaniu trasy przebiegu kabla. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia powyższych badań jest całkowite dwustronne wypięcie badanego kabla. Następnie kabel podłączany jest jednostronnie do generatora impulsów. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań lokalizujemy miejsce uszkodzenia/doziemienia kabla. Do przeprowadzenia badań stosujemy zaawansowany zestaw pomiarowy marki Leica, w którego skład wchodzą, generator impulsów, wykrywacz i ramka do śledzenia różnicy potencjałów. Podstawową zaletą powyższej metody lokalizacji uszkodzenia kabla jest fakt, że dzięki uzyskanym w trakcie pomiarów wynikom, istnieje możliwość wskazania dokładnego miejsca w terenie wystąpienia doziemienia kabla. Nasze wieloletnie doświadczenia udowodniły skuteczność powyższej metody i jej niezawodność.

Nowoczesny reflektometr zlokalizuje uszkodzenie kabla

Metoda przy użyciu reflektometru polega na określeniu czasu przebiegu fali od początku kabla do miejsca awarii. Ostatecznym wynikiem przy użyciu tej metody jest określenie długości odcinka od jednego z początków kabla do miejsca uszkodzenia. W metodzie tej wyniki pomiarów mogą odbiegać od wyników przeprowadzonego badania potencjałów, ponieważ nie uwzględnia ona skrócenia trasy kabla w wyniku falistego ułożenia kabla w ziemi czy ewentualnych zapasów kabla w postaci wykonania pętli na kablu. Miejsce uszkodzenia kabla należy lokalizować w terenie po uwzględnieniu powyższych poprawek.

Wykrywanie uszkodzeń kabli
Odbicie sygnału od przerwy w kablu

Skontaktuj się z nami, działamy w całej Polsce

Oddział Warszawa

Tadeusz Dąbrowski

t.dabrowski@delfind.pl

tel: +48 514 778 694

Oddział Kraków i Toruń

Michał Dąbrowski

m.dabrowski@delfind.pl

tel: +48 796 837 252

Toruń, Warszawa, Kraków - nasze lokalizacje
4/5 - (1 vote)