Zintegrowane usługi dla budownictwa i inżynierii

Świadczymy najwyższej jakości usługi lokalizacji rur, kabli, obiektów podziemnych. Realizujemy kompleksowe projekty mapowania i detekcji infrastruktury podziemnej. Naszą mocną stroną są zintegrowane metody wykrywania sieci uzbrojenia i innych obiektów podziemnych za pomocą metod kombinowanych tak jak georadar i lokalizator sieci. Nasza kadra inżynierska posiada wieloletnie doświadczenie w detekcji metodami geofizycznymi oraz projektach elektroenergetycznych.

Lokalizacja kabli elektroenergetycznych, wykrywanie uszkodzeń

Wykrywamy wszelkie instalacje elektorenergetyczne i ich uszkodzenia, pod napięciem lub metodą indukcyjną

Detekcja kanalizacji

Lokalizujemy infrastrukturę ściekowo-kanalizacyjną do 12 m głębokości

Lokalizacja rur PCV i niemetalicznych

Detekcja infrastruktury podziemnej niemetalicznej

Detekcja georadarem

Mapowanie obiektów podziemnych metodą georadarową

Mapowanie zbrojenia betonu

Lokalizujemy pręty zbrojeniowe w betonie, szczeliny, spękania

Wykrywanie fundamentów

Wykrywamy fundamenty i inne obiekty antropogeniczne metodą georadarową

GNSS RTK

Nanosimy dane za pomocą techniki RTK lub total station

Opracowanie danych

Wykrytą infrastrukturę podziemną opracowujemy w formie wektorowej

Środowisko GIS

Opracowujemy dane w środowisku GIS

Środowisko CAD

Opracowujemy wyniki w środowisku CAD

Stosowane metody

Korzystamy z najnowocześniejszych metod wykrywania i lokalizacji infrastruktury podziemnej. Nasze działania można podzielić na kilka etapów. Każdy kompleksowy projekt i zlecenie zaczyna się od analizy archiwalnych materiałów planów, map zasadniczych, sytuacyjnych, zasobów klienta.Kompleksowy projekt inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wygląda następująco:

  • analiza danych archiwalnych,
  • rozpoznanie terenowe,
  • inwentaryzacja obiektów naziemnych,
  • mapowanie infrastruktury za pomocą wykrywacza i lokalizatora sieci uzbrojenia w tym kabli elektroenergetycznych, metalicznych rur wodociągowych, rur gazowych z kablem lokalizacyjnym
  • mapowanie rur niemetalicznych PCW, PCV, PVC, betonowych, ceramicznych itp za pomocą metody aktywnej w postaci sondy sygnałowej i przewodów sygnałowych, digitrace, EZiROD, flex itd
  • detekcja obiektów podziemnych za pomocą metody georadarowej w przestrzeni 2D i 3D
  • lokalizacja metodami geodezyjnymi wykrytej sieci uzbrojenia i obiektów podziemnych RTK lub total station
  • interpretacja pomiarów georadarem
  • opracowanie wedle życzenia klienta w CAD lub GIS
Przykład lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia za pomocą georadaru

Skontaktuj się z nami, działamy w całej Polsce

Oddział Warszawa

Tadeusz Dąbrowski

t.dabrowski@delfind.pl

tel: +48 514 778 694

Oddział Kraków i Toruń

Michał Dąbrowski

m.dabrowski@delfind.pl

tel: +48 796 837 252