Fotomapy

 Usługi dronem, fotogrametria

Profesjonalne fotomapy

Wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych, czyli popularnych dronów, ma miejsce na coraz szerszą skalę i dotyczy coraz większej liczby dziedzin naszego codziennego życia. Wysoka jakość zdjęć z UAV (DRON) i możliwy niski pułap nalotu, ma szerokie zastosowanie do tworzenia wysokorozdzielczych fotomap.  Wykonujemy fotomapy na potrzeby budownictwa, archeologii, rolnictwa  i tam gdzie jest potrzeba inwentaryzacji terenu lub na przykład monitoringu w czasie, placu budowy, postępu robót budowlanych. Fotomapy opracowane z nalotu fotogrametrycznego, dronem mogą posłużyć jako doskonałe narzędzie do obmiaru robót, inwentaryzacje przedinwestycyjne, podczas prowadzonej inwestycji oraz poinwestycyjne.

Najwyższej jakości fotomapa

Zastosowanie wysoko rozdzielczych aparatów fotograficznych pozwala wykonywać zdjęcia z dużą precyzją i doskonałą ostrością, co stanowi warunek do stworzenia czytelnej, spełniającej wszelkie standardy kartograficzne fotomapy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii istnieje możliwość opracowania maportofoto dowolnych terenów. Wynikiem naszych lotów może być fotomapa terenów inwestycyjnych, działek, pół uprawnych, lasów czy zbiorników wodnych, poprzez mapy zabudowy miejskiej i gminnej, aż po ortofotomapy cmentarzy wykonywane do inwentaryzacji pochówków, grobów itp.

5/5 - (1 vote)