Fotogrametria 3D

Wykorzystanie nowoczesnej i zaawansowanej techniki znanej jako fotogrametria 3Dpozwala na precyzyjne inwentaryzowanie i utrwalanie poszczególnych parametrów obiektów, w szczególności ich kształtów, wymiarów i położenia względem siebie. Określenie powyższych właściwości obiektów możliwe jest dzięki analizie i processingowi zdjęć fotogrametrycznych. Zastosowanie fotogrametrii 3D w wielu dziedzinach przemysłu ułatwia dokonywanie pomiarów na dużych obszarach. Fotogrametria pozwala przenieść opracowywane obiekty w formie trójwymiarowej do środowiska CAD w celu. Metoda fotogrametryczna 3D jest alternatywą do skaningu laserowego.

Fotogrametria 3D

Podstawowe zalety fotogrametrii 3D

Główną korzyścią wynikającą ze specyfiki fotogrametrii jest jej szerokie spektrum zastosowań. Technika ta pozwala tworzyć modele 3D, ortofotomapy, modele wysokościowe, jest też niezwykle przydatna przy sporządzaniu dokumentacji architektonicznych i projektowych. Fotogrametria jest również technologiącoraz szerzej wykorzystywaną w tworzeniu inwentaryzacji zabytków oaz wszędzie tam, gdzie przydatne jest sporządzanie modeli 3D obiektów budowanych.

Profesjonalna fotogrametria

Fotogrametria cyfrowa w przemyśle

Jedną z naszych specjalności jest fotogrametria cyfrowa, u której podstaw leży komputerowe przetwarzanie obrazów, zdjęć i wykonywanie z nich modeli 3D. Inwentaryzowane obiekty mogą być w skali mikro, makro oraz globalnej. Używamy wielu rozwiązań programowych do processingu zdjęć fotogrametrycznych.

5/5 - (1 vote)