Inwentaryzacje budowlane

 

Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej, czyli faktycznej i szczegółowej oceny stanu technicznego istniejących budynków i obiektów budowlanych bywa często warunkiem uzyskania zgody na ich rozbudowę, modernizację lub po prostu kontynuowanie inwestycji budowlanej.

Jedną z sytuacji, w których wykonanie inwentaryzacji budowlanej staje się niezbędne, jest brak aktualnej dokumentacji technicznej budynku. Wykonanie takiego opracowania może być wymagane również w przypadku zamiaru modernizacji pokrycia dachowego lub wymiany konstrukcji dachu, jak również przy sprzedaży budynku, celem odpowiedniego zabezpieczenia transakcji. Jest ono obowiązkowe również w przypadku planowania montażu nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, czy grzewczej, a także poważnej przebudowy samego budynku. Na podstawie nowej dokumentacji technicznej architekt może opracować projekt zmian, a inspektor budowlany urzędu gminy otrzymuję podstawę do tego, aby wydać pozwolenie na przeprowadzenie prac.

Dzięki zastosowaniu technologii fotogrametrycznej, nalotów dronem i dokumentacji wykonanej z powietrza jesteśmy w stanie precyzyjnie udokumentować stan faktyczny budynków i innych konstrukcji budowlanych. Inwentaryzacja umożliwi również dokładną ocenę ewentualnych uszkodzeń obiektów, szczególnie tych miejsc, do których dostęp jest bardzo utrudniony.

Sporządzone przez nas inwentaryzacje budowlane mogą mieć formę zarówno papierową, jak i elektroniczną, a w jej skutecznym przeprowadzeniu nieocenioną rolę odgrywają nowoczesne technologie i specjalistyczny sprzęt pomiarowy taki jak drony, kamery, aparaty fotograficzne aż po skanery laserowe. Wykorzystując wysokiej klasy urządzenia, jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny i bezbłędny opracować inwentaryzację obiektów budowlanych na zlecenie naszych klientów, dostarczając m.in. mapy sytuacyjne, rysunki przedstawiające poszczególne rzuty budynku, a także inwentaryzacje instalacji i poszczególnych sieci znajdujących się wewnątrz budynku.

5/5 - (1 vote)