Inwentaryzacje budowlane

Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej, czyli faktycznej i szczegółowej oceny stanu technicznego istniejących budynków i obiektów budowlanych bywa często warunkiem uzyskania zgody na ich rozbudowę, modernizację lub po prostu kontynuowanie inwestycji budowlanej.

Jedną z sytuacji, w których wykonanie inwentaryzacji budowlanej staje się niezbędne, jest brak aktualnej dokumentacji technicznej budynku. Wykonanie takiego opracowania może być wymagane również w przypadku zamiaru modernizacji pokrycia dachowego lub wymiany konstrukcji dachu, jak również przy sprzedaży budynku, celem odpowiedniego zabezpieczenia transakcji.

Dzięki zastosowaniu technologii fotogrametrycznej, nalotów dronem i dokumentacji wykonanej z powietrza jesteśmy w stanie precyzyjnie udokumentować stan faktyczny budynków i innych konstrukcji budowlanych.

Sporządzone przez nas inwentaryzacje budowlane mogą mieć formę zarówno papierową, jak i elektroniczną, a w jej skutecznym przeprowadzeniu nieocenioną rolę odgrywają nowoczesne technologie i specjalistyczny sprzęt pomiarowy tak jak drony, kamery, aparaty fotograficzne aż po skanery laserowe. Wykorzystując wysokiej klasy urządzenia, jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny i bezbłędny opracować inwentaryzację obiektów budowlanych na zlecenie naszych klientów, dostarczając m.in. mapy sytuacyjne, rysunki przedstawiające poszczególne rzuty budynku, a także inwentaryzacje instalacji i poszczególnychsieci znajdujących się wewnątrz budynku.