Zasady doboru sprzętu georadarowego do bezinwazyjnej lokalizacji wodociągów.

Wykrywanie i lokalizacja sieci wodociągowej jest wyzwaniem dla każdej firmy specjalizującej się w wykrywaniu georadarem i lokalizatorem indukcyjnym. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów zasadniczą czynnością jest właściwy dobór urządzeń i ich konfiguracji. W przypadku zastosowania georadarów należy w pierwszej kolejności określić właściwą konfigurację georadaru w zależności od terenu w którym będą realizowane pomiary. W terenie płaskim lub o utwardzonej nawierzchni zaleca się stosowanie jednostek jezdnych dwu lub czterokołowych. Takie wyposażenie sprawia, że cały osprzęt: antena, jednostka sterująca, jednostka rejestrująca oraz panel zasilający zamontowane są na wózku jezdnym co ułatwia i przyspiesza wykonanie pomiarów w terenie. Dla terenów górzystych lub o znaczącej nierówności i nieutwardzonej nawierzchni zaleca się stosowanie jednostek ciągniętych zaopatrzonych w jedno koło jezdne wyposażone w enkoder służący jedynie do pomiaru przebytej trasy przez georadar. Zastosowanie takiego wyposażenia jest uzasadnione w wyjątkowych przypadkach gdyż wymaga ono noszenia jednostki sterującej, jednostki rejestrującej i akumulatora przez osobę dokonującą pomiary.

 

alternatywny tekst

Kolejnym ważnym krokiem jest dobór anteny pomiarowej. Na postawie wywiadu lokalnego, z właścicielem sieci czy z osobą zlecającej należy określić szacunkowo w miarę możliwości jak najdokładniej głębokość posadowienia szukanego obiektu. Parametr przybliżonej głębokości decyduje o częstotliwości anteny którą należy zastosować do pomiarów. W przypadku wodociągów ułożonych bezpośrednio pod warstwą przemarzania wskazane jest stosowanie anten o częstotliwości pracy około 500-700 MHz. Dla gruntów średnich głębokość penetracji anten 700 MHz sięga około 1,5 m do 2.5 m przy 500 MHz pod powierzchnię gruntu. W przypadku doboru anteny o takiej częstotliwości można oczekiwać echa bardzo wyrazistego o ostrych rysach. Z drugiej strony należy z pewnym rozsądkiem i ostrożnością podchodzić do wyboru anten o wysokich częstotliwościach ponieważ może zajść sytuacja, że dla gruntów ciężkich które wykazują podwyższoną przenikalność dielektryczną penetracja gruntu może być skrócona i poszukiwany obiekt może znaleźć się poza zasięgiem pomiarowym anteny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zalecane głębokości układania wodociągów na terenach miejskich to 1,6 m ppt., natomiast są też stosowane rozwiązania, że w uzasadnionych przypadkach głębokość ułożenia może sięgać do 2,5m. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne wskazane jest aby do pomiarów ciągów wodociągowych rozdzielczych i magistralnych stosować anteny penetrujące do 3 m pod powierzchnię gruntu. Przyjmując średnią przenikalność gruntu na poziomie Ɛ=9 zalecaną anteną będzie antena pracująca na częstotliwości od 300MHz do 500MHz.

alternatywny tekst

Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj zastosowanie anteny dwuczęstotliwościowej 300MHz i 700MHz, która w sposób optymalny realizuje pomiary w zakresie głębokości od 0,5m do około 7 m przy zoptymalizowanej rozdzielczości dla poszczególnych głębokości. Mając ten fakt na uwadze, takie rozwiązania zostały już zastosowane przez GEOSCANNERS AB i LEICA Geosystems. W przypadku producenta GEOSCANNERS AB istnieje możliwość modułowego dopasowywania sprzętu przez zastosowanie anten o różnych częstotliwościach w tym anten o podwójnych częstotliwościach pracy ta jak GCB-3070 (300 i 700 MHz) oraz nowego rozwiązania GCB-2050 (200 i 500 MHz). Firma LEICA Geosystems poszła w swoich rozwiązaniach jeszcze dalej i udostępniła w ofercie kompaktowy georadar DS2000 wyposażonego w antenę dwuczęstotliwościową 300MHz i 700MHz, który jest bardzo przyjazny użytkownikowi i intuicyjny w rejestracji oraz interpretacji na bieżąco danych. Takie rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw potrzebom firm prowadzącym gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Kompaktowe rozwiązanie dwuantenowego georadaru DS200 firmy LEICA Geosystems może być znakomity doposażeniem wozów technicznych w zakładach wodno-kanalizacyjnych.

alternatywny tekst
alternatywny tekst
Rate this post