Lokalizacja i wykrywanie kabli elektrycznych

Lokalizator infrastruktury podziemnej w wykrywaniu kabli elektrycznych. Indukcyjny lokalizator kabli to podstawowe urządzenie do poszukiwania i lokalizowania kabli energetycznych. W zakres prac wykrywaczy indukcyjnych wchodzi poszukiwanie kabli i przewodów zarówno...
Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Zasady doboru sprzętu georadarowego do bezinwazyjnej lokalizacji wodociągów. Wykrywanie i lokalizacja sieci wodociągowej jest wyzwaniem dla każdej firmy specjalizującej się w wykrywaniu georadarem i lokalizatorem indukcyjnym. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów...