Lokalizacja i wykrywanie kabli elektrycznych

Lokalizator infrastruktury podziemnej w wykrywaniu kabli elektrycznych. Indukcyjny lokalizator kabli to podstawowe urządzenie do poszukiwania i lokalizowania kabli energetycznych. W zakres prac wykrywaczy indukcyjnych wchodzi poszukiwanie kabli i przewodów zarówno...
Lokalizacja sieci podziemnej za pomocą lokalizatora

Lokalizacja sieci podziemnej za pomocą lokalizatora

Metodyka lokalizacji instalacji podziemnych przy pomocy lokalizatora. W poprzednim artykule omówiliśmy zasady i metody pomiarów oraz doboru sprzętu przy wykonywaniu lokalizacji rur wodociągowych z zastosowaniem georadarów. W  pełni uzasadnione jest potwierdzenie...
Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Podstawy georadarowej lokalizacji wodociągów

Zasady doboru sprzętu georadarowego do bezinwazyjnej lokalizacji wodociągów. Wykrywanie i lokalizacja sieci wodociągowej jest wyzwaniem dla każdej firmy specjalizującej się w wykrywaniu georadarem i lokalizatorem indukcyjnym. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów...